tax

teix

substantiu
  1. Espècie de coníferes, Taxus baccata, amb fulles planes i agulles de color verd fosc i llavors
... Read more »

tèlex

substantiu
  1. un sistema internacional de telegrafia amb missatges impresos transmesos i rebuts per teleimpressores
... Read more »

tex

tix

toix

adjectiu

(d'una persona) Manca d'intel·ligència, sentit o comprensió; neci.

tòrax

substantiu
  1. La regió del cos del mamífer entre el coll i l'abdomen, així com la cavitat que conté
... Read more »