haixix

substantiu
  1. Les fulles i les parts tendres de la planta de cànem índia (que són embriagadors), que
... Read more »

hèlix

substantiu
  1. Una corba a la superfície d'un cilindre o d'un con que el seu angle respecte a un
... Read more »