tacògraf

substantiu

Dispositiu que registra la distància i el temps recorregut per un vehicle (sobretot un camió... Read more »

taquígraf

substantiu

Algú hàbil en la transcripció del discurs (per exemple, un secretari que fa dictats)

topògraf

Persona que estudia o registra topografia.