tabac

substantiu
  1. Qualsevol planta del gènere Nicotiana.
  2. Fulles de Nicotiana tabacum i algunes altres espècies
... Read more »

tac

  1. Evidència que recolza una hipòtesi o ajuda a resoldre un problema.
  2. Un estímul que proporciona informació
... Read more »

talc

substantiu
  1. pols de talc.
  2. un mineral tou blanc, gris o verd pàl·lid amb una sensació greixosa, que
... Read more »