sabàtic

substantiu

Un període prolongat d'excedència per a les activitats habituals d'una persona.... Read more »

sac

sàdic

substantiu

Aquell que obté plaer a través de la crueltat o el dolor als altres.