tap

taumàtrop

Joguina que consisteix en un disc amb un dibuix diferent a cadascuna de les seves cares lligat a un... Read more »

tip

substantiu
  1. Un breu període de consum excessiu, especialment d'aliments, alcohol, estupefaents,
... Read more »

top

tup