radioisòtop

substantiu

Un nuclid radioactiu

rap

substantiu
  1. Qualsevol rap de fons gran del gènere Lophius, com Lophius piscatorius, de l'Atlàntic,
... Read more »

rep