maldecap

substantiu
  1. un dolor continu al cap.
    Tinc un mal de cap dividit
    es queixava d'un fort mal de cap

map

metacarp

substantiu

Els cinc ossos que formen part intermèdia de la mà entre els dits i el canell.

misantrop

substantiu

Un que odia tota la humanitat; qui odia la raça humana.