editor

substantiu

Un que publica, sobretot llibres.

educador

substantiu

Persona distingida per la seva tasca educativa, un mestre.

efímer

adjectiu

Efímer, s'esvaeix ràpidament, transitori.