tal

temporal

substantivo

Unha porción por tempo limitado; empregado de curta duración.

adxectivo
  1. Non permanente;
... Read more »

til

substantivo
  1. O grafema do carácter ~.
  2. O carácter usado para representar a negación, xeralmente ~ ou
... Read more »