defecación

A eliminación de residuos fecais a través do ano.

deforestación

A eliminación de bosques e sotobosque para aumentar a superficie das terras de cultivo ou para aproveitar... Read more »

deleción

substantivo
  1. Un elemento que foi ou será eliminado.
  2. O acto de borrar.
  3. Mutación na que se elimina un
... Read more »

difamación

substantivo

O acto de prexudicar a reputación doutra persoa mediante calquera comunicación calumniosa,... Read more »

din

dolmen

substantivo

Un dolmen ou antiga tumba subterránea en Gales, normalmente feito con pedras dispostas... Read more »

don

dun