abandonware

Un produto de software, especialmente un videoxogo, cuxos dereitos de autor xa non se defenden ou que... Read more »

abioxénese

O estudo de como a vida na Terra xurdiu a partir de moléculas orgánicas e inorgánicas inanimadas.

absolutamente

adverbio

Sen condición, absolutamente.