q

Qatar

País de l'Orient Mitjà Cuya capital és Doha.

qimant

Llengua cushita central parlada per una petita fracció del poble Qemant al nord d'Etiòpia, principalment... Read more »

qua

quadern

substantiu
  1. un petit llibre amb pàgines en blanc o reglades per escriure notes.
    va copiar el número
... Read more »